• Бързи и високоефективни дейности за събиране на Вашите вземания
  • Подобряване на паричните потоци и платежоспособността на компанията
  • Фокус върху приоритетите на Вашия бизнес
  • Запазване авторитета на компанията Ви
  • Запазване на добрите отношения с Вашите партньори
  • Комисионно възнаграждение на база направени действителни плащания от длъжниците - в процеса по извънсъдебно събиране на вземания Вие не авансирате средства
  • Предлагаме Ви действия по съдебно събиране на Вашето вземане само ако не се постигне резултат при извънсъдебно, като по този начин оптимизираме Вашите разходи
  • Надежден и дългосрочен партньор в наше лице