Често задавани въпроси

Често задавани въпроси
Когато възлагате събирането на Вашите вземания на професионалистите от Smart Collect, Вие имате възможността да се концентрирате върху основната си дейност.

Благодарение на нашият опит и професионални познания, ние ще Ви предложим рентабилни решения за събиране на забавените плащания, които ще подобрят баланса Ви и ще увеличат Вашия паричен поток. Професионалното управление и събиране на задълженията Ви, е гаранция, че забавените плащания няма да доведат до недостиг на парични средства.

Ние използваме най-добрите световни и локални практики в бранша.

Ние подхождаме индивидуално към всяка конкретна ситуация и намираме най-ефективния начин на действие за бързото възстановяване на вземанията Ви.

След задълбочен анализ на информацията за длъжника, екип от квалифицирани служители разработва индивидуална стратегия за необходимите извънсъдебни действия, за да удовлетворят интереса на клиента в най-кратък срок. Обичайните мерки при извънсъдебното събиране включват писмена кореспонденция, телефонни разговори, лични срещи и преговори за изплащане на дълга.

Ако няма успех в етапа по извънсъдебното събиране, бихте могли да ни възложите да предприемем правни действия, или да решите да прекратите събирането. Ние не предприемаме правни действия без Вашето съгласие.

Възнаграждението за нашите услуги се формира като комисион и се начислява само върху реално възстановените суми. Комисионът се определя като процент от събраната сума и зависи най-вече от размера и просрочието на всяко отделно вземане.

Ако въпреки всички усилия и способи за извънсъдебно събиране не се постигне резултат, спрямо длъжника може да бъде стартирана съдебна процедура. Стартирането на процедурата по образуване на изпълнително дело пред съдебен изпълнител става само със съгласието на клиента.

Нашият екип от висококвалифицирани юристи и адвокати ще предприеме всички необходими правни стъпки, за да се постигне положителен резултат при събирането на дълговете.

Цената за правно събиране на вземания се определя след конкретен анализ на случая.

Събиране на вземания със Smart Collect означава минимум формалности, като се стремим да предоставим бързо и ефикасно стартиране на процеса по събиране.

След подписване на договор е необходимо само да ни предоставите документи, удостоверяващи и доказващи задължението.

Дружеството Smart Collect е регистрирано като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Това означава, че спазваме всички законови процедури относно обработването и съхраняването на лични данни и те са защитени както вътре в самата организация, така и от външна неправомерна атака.