Дружеството Smart Collect е основано като част от водещата финансова институция в България и Румъния – Агенция за събиране на вземания АД, вследствие на разширяването на бизнеса и постигане на по-голям фокус върху съдебно и извънсъдебно събиране на междуфирмени вземания.

Компанията майка е специализирана в изкупуване на пакети от задължения от банки и други финансови институции. Основана е през 2010 г. от Мартин Деспов и Нина Станчева – експерти с дългогодишен професионален опит в областта.

Част от Агенция за събиране на вземания АД е и дружеството Debt Collection Agency S.R.L., с предмет на дейност в Румъния. ...научете повече