„Междуфирмената задлъжнялост е от понятията, които често чуваш да се повтарят и рядко се замисляш за съдържанието им, преди ти самият да се окажеш с такъв проблем. В последните години много компании и граждани се оказаха или длъжници, или кредитори, на които им е трудно да си съберат вземанията. Това е "тапа" пред развитието и дори оцеляването на много дружества, които месеци и години търсят начин да съберат дължимите суми, а през това време страдат от липса на средства.

Всяка компания трябва сама да прецени докъде стигат собствените й сили в управлението на този процес. Със сигурност обаче, ако фокусът й се измести от основния бизнес към събирането на дългове, тя има нужда от помощта на специализирано дружество за управление на вземания. Компаниите като нашата, инвестират много, за да могат да предложат качествена услуга, която успешно да подобри финансовото здраве на доверителите и, при това със значително по-оптимизиран ресурс, отколкото, ако тези процеси се извършват във фирмата.