С удоволствие Ви представяме Брой №2 на SmartNews - бюлетин на компанията Smart Collect, която е част от Агенция за събиране на вземания АД. Бюлетинът е посветен на професионалното управление на вземания.

В изданието ще се запознаете с интересни теми като:

Необслужваните задължения влошават финансовите резултати на бизнеса и пречат за създаването на нови работни места. Това се казва в доклад за междуфирмените плащания на шведската компания Intrum Justitia, която е сред най-големите в управлението на вземания в Европа.

При стандартен срок на плащане 28 дни, в 37% от случаите на междуфирмени задължения този срок не може да бъде спазен, сочи проучването на Intrum Justitia. Това причинява значителни щети на бизнеса. През 2015 г. компаниите в Европа са отписали 3.1% от своите приходи, което се равнява на близо 300 млрд. евро. Това са средства, които биха могли да се използват за инвестиции и нови работни места.  

Длъжниците в България бавят плащанията си умишлено
Длъжниците в България бавят плащанията си целенасочено, убедени са мениджърите на 64% от компаниите в страната. Това показва Европейският доклад за плащанията. Водеща причина за просрочените задължения остават обективните финансови затруднения на длъжниците, убедени са 84 на сто от ръководителите в България. Административните неуредици и споровете около доставката на продуктите са другите фактори за забавените плащания. 

Възложените на колекторски агенции дългове на физически лица се увеличават и през първото полугодие на 2015 г. възлизат на над 983 млн. лева при 820 млн. лева за същия период на 2014 г., сочат данните на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ).

Ръстът и почти половината от задълженията се дължат на телекомите, които вече са далеч по-рестриктивни към индивидуалните клиенти, които не обслужват задълженията си.

Все повече банки в България се стремят да продават регулярно своите т. нар. лоши кредити по линия на просрочени плащания от клиенти, сочат данните на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ), в която членуват 15 компании, ангажирани със събирането на 70% от необслужваните задължения в страната.