Все повече банки в България се стремят да продават регулярно своите т. нар. лоши кредити по линия на просрочени плащания от клиенти, сочат данните на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ), в която членуват 15 компании, ангажирани със събирането на 70% от необслужваните задължения в страната.

За първото полугодие изкупените вземания са достигнали 140 млн. лв., което е четири пъти повече от същия период на 2014 г. Основната причина е повишена активност на банките. „Повишеното предлагане на „лоши кредити" за продажба е свързано със затягането на регулациите и надзора в банковата сфера. С оглед на предстоящите стрес тестове в сектора, българските банки започват да обръщат сериозно внимание на качеството на активите си и се стремят да изчистят част от необслужваните си заеми", анализира Мартин Деспов, председател на съвета на директорите на Агенция за събиране на вземания (АСВ) АД, една от водещите компании в изкупуването на задължения и член на управителния съвет на АКАБГ. Независимо от повишената активност на кредитните институции, експертът на АСВ смята, че усилията им в тази посока  все още са спорадични, а предлаганите портфейли са с много големи просрочия, натрупани още в пика на кризисния период – в периода 2008-2010 г.

Небанковите финансови институции, специализирани в кредитиране, също са се активизирали в продажбата на задължения на своите клиенти. Все повече от тях предпочитат да продават вземанията си вместо да ги възлагат за събиране, като се стремят да го правят на по-ранен етап и по-често. Основното предимство е, че купувачът си осигурява ликвидност веднага. По този начин той е и много по-фокусиран върху основната си дейност, отбелязват анализаторите.

Важно условие за успешната продажба на едно задължение или портфейл от задължения е сделката да бъде реализирана рано и на конкурентен принцип – на търг с участието на повече на брой компании-купувачи. Репутацията също е от значение и затова продаващите вземания търсят партньори с добър имидж. „Препоръчваме да се избират дружества с безупречна репутация, за предпочитане членове на утвърдени браншови организации, със значителен опит в тази сфера”, отбелязва още Мартин Деспов.


Източник:
По данни на АКАБГ