Възложените на колекторски агенции дългове на физически лица се увеличават и през първото полугодие на 2015 г. възлизат на над 983 млн. лева при 820 млн. лева за същия период на 2014 г., сочат данните на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ).

Ръстът и почти половината от задълженията се дължат на телекомите, които вече са далеч по-рестриктивни към индивидуалните клиенти, които не обслужват задълженията си. Плащането на сметките за телефон е на последно място сред приоритетните плащания за потребителите и това явно е стреснало мобилните оператори, които в търсене на по-бърз и ефективен механизъм за събиране на вземанията си се насочват към външни специализирани фирми, посочват от АКАБГ. Възложените дългове от телеком оператори за полугодието на 2015 г. са 432 млн. лв. спрямо 146 млн. лв. за същия период на миналата година. По този начин техният обем вече формира 44% от обработвания от колекторския бизнес портфейл от задължения при 18% през 2014 г.  

Банките са другият голям клиент на колекторските агенции с 42% дял (35% през 2014 г.). Покрай активизирането на кредитирането, те също залагат на външни услуги за събиране на забавени плащания.

И небанковите финансови институции ползват активно услугите на колекторските агенции, но спрямо година по-рано делът им в общия портфейл възложени вземания намалява близо два пъти до 9%. Това се обяснява с по-внимателния подход на небанковия бизнес при оценката на кредитополучателите, с подобряването на вътрешния процес на управление на вземанията, както и с продажбата на проблемни дългове на по-ранен етап, коментира Мартин Деспов от Агенция за събиране на вземания (АСВ) АД, член на АКАБГ.

Независимо от сигналите за възстановяване на икономиката и потреблението в страната, експертите в сърибането на дългове са скептично настроени по отношение на платежоспособността на потребителите. Очакванията на мнозинството от компаниите в АКАБГ са за нейно влошаване през оставащите месеци на годината.

Източник: По данни на АКАБГ