Длъжниците в България бавят плащанията си умишлено
Длъжниците в България бавят плащанията си целенасочено, убедени са мениджърите на 64% от компаниите в страната. Това показва Европейският доклад за плащанията. Водеща причина за просрочените задължения остават обективните финансови затруднения на длъжниците, убедени са 84 на сто от ръководителите в България. Административните неуредици и споровете около доставката на продуктите са другите фактори за забавените плащания. 

Източник: European Payment Report 2015

Държавните институции в България са най-бавните платци   
Държавните институции в България обслужват задълженията си най-бавно, сочи тазгодишният Европейски доклад за плащанията. При срок за плащане 33 дни те се издължават средно на 52-ия ден, т.е. близо 20 дни просрочие. Бизнесът и потребителите са доста по-дисциплинирани. Компаниите изплащат задълженията си с 9 дни закъснение, а потребителите закъсняват само с 1 ден.  

Компаниите в България отписват по-малко вземания
Загубите на бизнеса в България по линия на несъбираемите дългове намаляват, според тазгодишния Европейски доклад за плащанията. През 2015 г. компаниите в страната са отписали вземания, равняващи се на 6.1% от продажбите им при 7% година по-рано. Това са вземания, които са или частично или изцяло несъбираеми. Независимо от подобрението, бизнесът в България губи много повече средства спрямо средното за Европа равнище, което е 3.1%. 
 
Източник: European Payment Report 2015

България остава сред рисковите страни за плащане в срок
Рискът от неплащане в България намалява, но страната продължава да е в групата на държавите с ниска степен на сигурност по отношение на обслужването на задълженията навреме. Това става ясно от Европейския доклад за плащанията за 2015 г. В групата на България са и развити държави като Белгия, Холандия и Франция.