Необслужваните задължения влошават финансовите резултати на бизнеса и пречат за създаването на нови работни места. Това се казва в доклад за междуфирмените плащания на шведската компания Intrum Justitia, която е сред най-големите в управлението на вземания в Европа.

При стандартен срок на плащане 28 дни, в 37% от случаите на междуфирмени задължения този срок не може да бъде спазен, сочи проучването на Intrum Justitia. Това причинява значителни щети на бизнеса. През 2015 г. компаниите в Европа са отписали 3.1% от своите приходи, което се равнява на близо 300 млрд. евро. Това са средства, които биха могли да се използват за инвестиции и нови работни места.  

Различните индустрии са засегнати по различен начин от проблема с просрочените плащания. Най-много загуби търпят фирмите в секторите: строителство; комунални и финансови услуги. Строителният бранш отписва 3.9% от годишните си приходи, а 40% от всички междуфирмени задължения в сектора се обслужват след 31-ия ден при фиксиран срок 28 дни. Още 11% от плащанията в сектора се извършват със закъснение от над 3 месеца. В резултат над половината от строителните компании заявяват, че изпитват ликвидни затруднения и инкасират загуби.  

Секторът на комуналните услуги, също е сред най-засегнатите от проблема с междуфирмената задлъжнялост. Общо 46% от фактурите за ток, вода и газ, издавани на корпоративни клиенти, се просрочват, като плащанията се извършват със средно 10 дни закъснение.    

Забавените плащания водят и до загуба на работни места. В транспортния сектор например 46% от фирмите твърдят, че това е проблемът, който ги спира да наемат служители, а 42% смятат, че биха увеличили броя на работните си места, ако получаваха плащанията си навреме.   

Показателен е примерът и с туристическия сектор, в който работят много млади хора. Една-четвърт от предприемачите в този бранш са принудени да съкращават персонал заради несъбрани вземания, а 34% не са в състояние да си наемат служители поради същия проблем.Източник: http://www.intrum.com/