Фирмите в България се бавят средно 10 месеца преди да предприемат действия за събиране на вземанията си и това се отразява изключително негативно на финансовото им състояние. Това предупреждават от компанията за управление на междуфирмени дългове Smart Collect, част от водещата финансова институция на българския и румънския пазар - Агенция за събиране на вземания (АСВ).

Агенция за събиране на вземания (АСВ) основа дъщерно дружество Smart Collect, което ще събира просрочени задължения на юридически лица в България. Целта на компанията е да се нареди сред лидерите на този пазар на фона на все по-нарастваща междуфирмена задлъжнялост в страната.

По данни от проучване на "Ипсос България" по поръчка на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) подадените от бизнеса към колекторите заявки за събиране на междуфирмени дългове са се увеличили от 18.9 млн. лв. през 2013 г. до 46.4 млн. лв през 2014 г.

Колекторските агенции са обработили задължения на физически лица в размер на 1.431 млрд. лв. през 2014 г. Това показва проучване на Ипсос България, направено по поръчка на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) в началото на тази година.

Данните включват обобщена информация от 15-те компании-членки на АКАБГ, които представляват близо 75% от пазара на необслужваните вземания в страната ни (по справка за оборотите в сектора).

„Междуфирмената задлъжнялост е от понятията, които често чуваш да се повтарят и рядко се замисляш за съдържанието им, преди ти самият да се окажеш с такъв проблем. В последните години много компании и граждани се оказаха или длъжници, или кредитори, на които им е трудно да си съберат вземанията. Това е "тапа" пред развитието и дори оцеляването на много дружества, които месеци и години търсят начин да съберат дължимите суми, а през това време страдат от липса на средства.

Всяка компания трябва сама да прецени докъде стигат собствените й сили в управлението на този процес. Със сигурност обаче, ако фокусът й се измести от основния бизнес към събирането на дългове, тя има нужда от помощта на специализирано дружество за управление на вземания. Компаниите като нашата, инвестират много, за да могат да предложат качествена услуга, която успешно да подобри финансовото здраве на доверителите и, при това със значително по-оптимизиран ресурс, отколкото, ако тези процеси се извършват във фирмата.