Всички макроикономически показатели от началото на годината сочат, че България е на път да се сбогува с кризата. Остава една сериозна заплаха - увеличаващата се междуфирмена задлъжнялост.

Просрочените задължения – голямото предизвикателство пред бизнеса

„Бавят ми плащанията... Доставих продуктите, минаха месеци, но купувачът все още не ми е платил...”. 

Ева Венциславова, мениджър проекти на Smart Collect пред "Капитал Daily"

Как се развива до момента пазарът на събиране на междуфирмени задължения в България?
Както се вижда от данните на Асоциацията на колекторските агенции в България, в която членуваме, обемът на възложените вземания през първото полугодие на тази година се е повишил трикратно спрямо същия период на миналата година. За януари - юни 2015 г. възложените вземания са в размер на 74 млн. лв. в сравнение с 23 млн. лв. за първото полугодие на 2014 г. Трикратен ръст имаше и през периода 2013-2014 г.

Европейските компании губят 289 млрд. евро годишно от несъбрани вземания
Бизнесът в Европа отписва средно 3.1% от приходите си заради неплатени от клиенти задължения, което се равнява на близо 289 млрд. евро загуби годишно, показва Европейският доклад за плащанията 2015. Процентът на отписаните вземания варира рязко в отделни страни. Фирмите в Дания например губят средно едва 1% от приходите си. В същото време делът на отписаните вземания в Гърция е смайващите 10.4%.    

Всяка трета компания в Европа би ангажирала допълнителен персонал, ако клиентите й се разплащаха с нея навреме. Това показва тазгодишният Европейски доклад за плащанията на компанията за събиране на дългове Intrum Justitia, съставен след проучване на близо 9000 компании от 29 европейски страни.

На въпрос „Бихте ли наели допълнителен брой служители, ако издаваните от вас фактури се плащаха по-бързо?”, 32% от анкетираните отговарят с „Да”.

Малките фирми и микропредприятия във Великобритания ще събират по-лесно своите вземания, благодарение на нов закон.

Законът за малкия бизнес, заетостта и търговската дейност, гласуван от британския парламент в края на март, третира проблема с междуфирменото събиране на просрочени вземания и най-вече тези на малките компании от техните по-големи контрагенти.