Последен етап на процедурата по събиране на дългове е предприемане на правни действия и стартиране на съдебна процедура.

Съдебното събиране включва:
  • Подготовка на документи и образуване на гражданско дело
  • Получаване на Изпълнителен лист и Заповед за изпълнение
  • Подготовка на документи и образуване на изпълнително дело пред Съдебен изпълнител
  • Системен анализ по делата и предприемане на допълнителни изпълнителни способи
  • Системни посещения при Съдебните изпълнители и преглед на делата
  • Администриране на процеса, свързан с плащане на държавните такси и таксите към Съдебен изпълнител
  • Изпращане на Писма и Покани до длъжници, провеждане на разговори с тях, договаряне на споразумения
  • Отчет за движението на делата