Процедурата по извънсъдебно събиране на дългове се създава за конкретния бизнес след внимателно изследване на цикъла на предлаганите стоки и услуги, на поведението на клиентите и на всички останали влияещи фактори.  

Процесът може да включва:
  • Проучване на длъжниците
  • Изработване на най-правилния подход за събиране
  • Провеждане преговори по телефона или в лични срещи, напомняне чрез съобщения, осъществяване на писмена кореспонденция, разработване на погасителни планове
  • Сключване на споразумения
  • Скип трейсинг – извършване на справки в публичните регистри
  • Отчет за действията по възложените случаи